วิธีต่ออายุการใช้งาน shareware โดยไม่ต้อง Crack ด้วย Registry Editor
dot dot
วิธีต่ออายุการใช้งาน shareware โดยไม่ต้อง Crack ด้วย Registry Editor article
1.
ให้คลิกปุ่ม Start -> Run
2.
พิมพ์คำสั่ง regedit เพื่อเปิดโปรแกรม Registry Editor ขึ้นมา
3.
คลิก File -> Export เพื่อทำสำเนาข้อมูล Registry ของวินโดวส์
4.
จะมีหน้าต่างเพื่อบันทึกไฟล์ ขึ้นมาในช่อง save in : เลือกเป็น My Documents คลิ๊กเลือก All ตรงกรอบ Export range
จากนั้นพิมพ์ชื่อไฟล์ในช่อง File Name : *. reg (ตั้งชื่ออะไรก็ได้ ในที่นี้ขอสมมุติชื่อว่า Crack )
File of type : Registraration File (*.reg) แล้วกด Save
5.
เมื่อครบกำหนดตามระยะการใช้งานโปรแกรมจะไม่สามารถใช้งานได้
6.
ให้ไปที่ Start -> Run พิมพ์คำสั่ง regedit เพื่อเปิดโปรแกรม
7.
จากนั้นไปที่ File -> Import
8.
ให้ไปที่ช่อง Look in : เลือก My Decuments เพื่อคลิกชื่อไฟล์ที่เราทำสำเนาเอาไว้ในขั้นตอนที่ 4. *.reg
9.
จากนั้นคลิกปุ่ม Open เป็นอันเสร็จโปรแกรมที่เราไม่อยากเสียเงินก็ได้คืนชีพอีกครั้ง

 

ที่มา : www2.se-ed.net


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดรู้เรื่องเครื่องคอม

วั น นี้ คุ ณ ถู ก S p a m แ ล้ ว ห รื อ ยั ง article
รู้จัก google article
บันทึก password ที่ใช้ต่อ Internet ไม่ได้ article
การลบโปรแกรมต่างๆ อย่างไ่ม่ให้มีปัญหา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.