โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
dot dot
เด็กวิวัฒน์คว้ารางวัลมากมายจากงานวันศึกษาเอกชน article

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการวันการศึกษาเอกชน

ในระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา .เมือง .ตรัง

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2547

 

1.   กิจกรรมการวาดภาพระบายสี ในหัวข้อเรื่องที่กำหนดให้ผลเป็นดังนี้

ระดับชั้นอนุบาล 2               ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ได้แก่

                                    / เด็กหญิงวีรยา     หีดจันทร์

ระดับชั้นอนุบาล  3            ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่

                            / เด็กชายชลชาติ   จีนประสม

 

2.   กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน

ระดับชั้นอนุบาล 1               ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่

                            / 1. เด็กหญิงวาสนา          สังขารา

                            / 2. เด็กชายนครินทร์   แจ้งไข

 

ระดับชั้นอนุบาล 2       ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอับดับ 2  ได้แก่

                            / 1. เด็กหญิงวรกมล              ชัยภักดี

                            / 2. เด็กหญิงพรสวรรค์   นกแก้ว

 

ระดับชั้นอนุบาล 3               ได้รับรางวัล ชมเชย ได้แก่

                            / 1. เด็กชายนัทธพงศ์     รักธรรม

                            / 2. เด็กหญิงกาญจนา     เพชรรักษ์

 

3.   กิจกรรมการเล่าเรื่องจากภาพที่กำหนดให้

ระดับชั้นอนุบาล 3       ได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่

                            / เด็กชายกรณิศ             นวลใย

 

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการวันการศึกษาเอกชน

ในระดับชั้นประถม โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา .เมือง .ตรัง

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2547

 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็วชั้น . 6       ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่

                                / เด็กหญิงปิยะรัตน์ พุทธสิทธิ

 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

        การเขียนคำยาก ชั้น .3     ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่

                                        / เด็กหญิงวิลาสินี  ปรโลกานนท์

        การพูดในที่ชุมชน ชั้น . 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่

                                        / เด็กหญิงรุ่งธิดา           แก้วเกตุ

 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

แฟนพันธ์แท้จังหวัดตรัง ( ช่วงชั้นที่ 2 . 4 – 6 ) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

                                    / เด็กหญิงวรรณิดา ทิตยพงศ์

                                    / เด็กหญิงกฤศมาภรณ์     สิทธิชัย

 

4.   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

การเขียนภาพระบายสีจากเรื่องที่กำหนด ( สีชอล์คน้ำมัน )ช่วงชั้นที่ 1 ( .1-3 )

                                           ได้รับรางวัลชนะเลิศ

                                    / เด็กหญิงพัชราวรรณ      พลานุพัฒน์ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดเล่าเรื่องในรั้วโรงเรียน

ลงทะเบียนศิษย์เก่า
กิจกรรมวันเด็ก2553 article
กิจกรรมวันปีใหม่ 2553 article
ร่วมกิจกรรมวันตำรวจกับสถานีตำรวจภูธรห้วยยอด
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
นักเรียนเข้าร่วมอบรมพัฒนาผู้นำ
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
งานรับประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3
พิธีวิวาห์ใต้สมุทร
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
เชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมแข่งขันกีฬา"ครอบครัวอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ค่ายคอมพิวเตอร์
ผลการประกวดวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์
สวัสดีปีใหม่ article
ชาววิวัฒน์กวาดรางวัลจากงานลอยกระทงของเทศบาลตำบลห้วยยอด article
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งในโครงการคณิตศาสตร์ article
ภาพบรรยากาศการเตรียมทำกระทงของโรงเรียน article
โครงการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา article
โครงการทำความดีเพื่อในหลวง article
การแข่งขันพูดทักษะภาษาอังกฤษหัวข้อ "King Bhumibol"
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม "นำชีวิตมีคุณค่า"
กิจกรรมวันไหว้ครูระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2549 article
บรรยากาศวันเปิดเทอม
ลูกเสือสำรอง article
ตามไปดูเด็กอนุบาลทำโครงงาน article
ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันปีใหม่ article

แสดงความยินดีกับผลงานของนักเรียนในงานสานฝันฯ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.