dot dot
dot
dot
dot
dot
คลิปไม่ลับ

 

คลิปไม่ลับประจำโรงเรียน

        คลิปไม่ลับประจำโรงเรียนวิวัฒน์วิทยาเป็นประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน

 ที่ได้ถ่ายไว้ เพื่อเผยแพร่ให้ได้ชมกัน

 

กีฬาชักเย่อของนักเรียนหญิง

 

กีฬาชักเย่อของนักเรียนระดับปฐมวัยชาย

 

กีฬาขว้างบอลของนักเรียนระดับปฐมวัย

 

สัมนาบุคลากรโรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ณ หาดปากเมง

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.