ผลการประกวดวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์
dot dot
ผลการประกวดวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์


นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
แข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์
หัวข้อ"เศรษฐกิจพอเพียง"ในงานม.อ.วิชาการประจำปี2550
ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ย.2550  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

 

 รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายณัฐวัตร  ตั้งคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3


คุณสุพร  วงศ์หนองเตย
ผู้จัดการโรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
มอบทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 ผลงานชนะเลิศประจำปีการศึกษา 2550

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
เด็กชายยศภัทร ไพศาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

 

รับทุนการศึกษา 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ผลงานเด็กชายยศภัทร  ไพศาล


เด็กชายศุภวิชญ์ ผดุงอรรถ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

อธิบายภาพวาด

รับทุนการศึกษา 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ผลงานเด็กชายศุภวิชญ์  ผดุงอรรถ

เด็กชายธนกฤต จันทร์รุ่งเรือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ .1/2
 

รับทุนการศึกษา 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ผลงานเด็กชายธนกฤต  จันทร์รุ่งเรือง

 
เล่าเรื่องในรั้วโรงเรียน

ลงทะเบียนศิษย์เก่า
กิจกรรมวันเด็ก2553 article
กิจกรรมวันปีใหม่ 2553 article
ร่วมกิจกรรมวันตำรวจกับสถานีตำรวจภูธรห้วยยอด
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
นักเรียนเข้าร่วมอบรมพัฒนาผู้นำ
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
งานรับประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3
พิธีวิวาห์ใต้สมุทร
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
เชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมแข่งขันกีฬา"ครอบครัวอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ค่ายคอมพิวเตอร์
สวัสดีปีใหม่ article
เด็กวิวัฒน์คว้ารางวัลมากมายจากงานวันศึกษาเอกชน article
ชาววิวัฒน์กวาดรางวัลจากงานลอยกระทงของเทศบาลตำบลห้วยยอด article
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งในโครงการคณิตศาสตร์ article
ภาพบรรยากาศการเตรียมทำกระทงของโรงเรียน article
โครงการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา article
โครงการทำความดีเพื่อในหลวง article
การแข่งขันพูดทักษะภาษาอังกฤษหัวข้อ "King Bhumibol"
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม "นำชีวิตมีคุณค่า"
กิจกรรมวันไหว้ครูระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2549 article
บรรยากาศวันเปิดเทอม
ลูกเสือสำรอง article
ตามไปดูเด็กอนุบาลทำโครงงาน article
ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันปีใหม่ article

แสดงความยินดีกับผลงานของนักเรียนในงานสานฝันฯ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.